چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

لیست قیمت یخچال فریزر دوو

در لیست قیمت زیر شما میتوانید قیمت تمامی یخچال فریزر های دوو را به صورت لحظه ای مشاهده نمایید.

کافیست از طریق قسمت جستجو در بالای جدول نام و یا کد مدل یخچال فریزر دوو را تایپ نمایید و قیمت برای شما نمایش داده خواهد شد.

یا میتوانید از طریق جستجو در صفحات آن را پیدا نمایید.

و یا از طریق فیلتر نمایش در بالای جدول اقدام به بررسی قیمت محصول مورد نطر نمایید.

قیمت یخچال فریزر دوو ساید بای ساید

قیمت یخچال فریزر پایین دوو

قیمت یخچال فریزر بالا دوو

قیمت یخچال فریزر دو قلو دوو

یخچال فریزر دوو پرایم سه درب

یخچال فریزر دوو پرایم دو درب

یخچال فریزر دوو پرایم

یخچال فریزر دوو پارامو

یخچال فریزر دوو پرادا

یخچال فریزر دوو آلتیمو

یخچال فریزر دوو آلتیمو اس تی

یخچال فریزر دوو PLUS 660

یخچال فریزر دوو TWIN

یخچال فریزر دوو PRIME 3DR IOT

یخچال فریزر دوو PRIME 3DR

یخچال فریزر دوو PRIME 2DR

یخچال فریزر دوو PARAMO

یخچال فریزر دوو PRADA

یخچال فریزر دوو ULTIMO

یخچال فریزر دوو ULTIMO ST

نام محصول
قیمت
امروز
یخچال فریزر دوو ساید بای ساید پرایم سه درب مدل D4S-0036SS
۵۹.۲۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر دوو ساید بای ساید پرایم سه درب مدل D5S-0036SS
۶۵.۱۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر دوو ساید بای ساید پرایم سه درب مدل D5S-0036MW
۶۳.۲۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر دوو ساید بای ساید پرایم سه درب مدل D4S-0036MW
۵۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر دوو ساید بای ساید پرایم سه درب مدل D4S-0034SS
۵۳.۹۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر دوو ساید بای ساید پرایم سه درب مدل D5S-0034SS
۵۹.۲۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر دوو ساید بای ساید پرایم سه درب مدل D5S-0034MW
۶۸.۶۸۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر دوو ساید بای ساید پرایم سه درب مدل D4S-0034MW
۵۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر دوو ساید بای ساید پرایم دو درب مدل D5S-1037MW
۵۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر دوو ساید بای ساید پرایم دو درب مدل D2S-1037MW
۴۷.۶۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر دوو ساید بای ساید پرایم دو درب مدل D2S-1037SS
۴۹.۱۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر دوو ساید بای ساید پرایم دو درب مدل D5S-1037SS
۵۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر دوو ساید بای ساید پرایم دو درب مدل D5S-1033SS
۴۹.۱۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر دوو ساید بای ساید پرایم دو درب مدل D2S-1033SS
۴۴.۷۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر دوو ساید بای ساید پرایم دو درب مدل D2S-1033MW
۴۳.۳۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر دوو ساید بای ساید پرایم دو درب مدل D5S-1033MW
۴۷.۶۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر دوو ساید بای ساید پرایم دو درب مدل D2S-3133SS
۳۹.۷۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر دوو ساید بای ساید پرایم دو درب مدل D5S-3133SS
۴۳.۶۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر دوو ساید بای ساید پرایم دو درب مدل D5S-3133MW
۴۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر دوو ساید بای ساید پرایم دو درب مدل D2S-3133MW
۳۸.۶۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر دوو ساید بای ساید پرایم دو درب مدل D5S-3133GW
۴۱.۹۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر دوو ساید بای ساید پرایم دو درب مدل D2S-3133GW
۳۸.۱۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر دوو ساید بای ساید پارامو مدل D5S-3340SS
۴۱.۹۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر دوو ساید بای ساید پارامو مدل D4S-3340SS
۳۸.۱۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر دوو ساید بای ساید پارامو مدل D5S-3340MW
۴۰.۷۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر دوو ساید بای ساید پارامو مدل D4S-3340MW
۳۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر دوو ساید بای ساید پارامو مدل D5S-2915SS
۳۷.۹۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر دوو ساید بای ساید پارامو مدل D5S-2915MW
۳۶.۹۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر دوو ساید بای ساید پارامو مدل D4S-2915MW
۳۳.۶۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر دوو ساید بای ساید پارامو مدل D5S-2915GW
۳۶.۹۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر دوو ساید بای ساید پارامو مدل D4S-2915GW
۳۳.۶۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین دوو آلتیمو مدل D5BF-0028SS
۲۴.۹۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین دوو آلتیمو مدل D4BF-0028SS
۲۲.۷۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین دوو آلتیمو مدل D5BF-0028LW
۲۴.۲۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین دوو آلتیمو مدل D5BF-0028GW
۲۳.۸۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین دوو آلتیمو مدل D4BF-0028GW
۲۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین دوو آلتیمو اس تی مدل D5BF-0291SS
۲۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین دوو آلتیمو اس تی مدل D2BF-0291SS
۲۰.۴۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین دوو آلتیمو اس تی مدل D5BF-0291LW
۲۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین دوو آلتیمو اس تی مدل D2BF-0291LW
۱۹.۸۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین دوو آلتیمو اس تی مدل D5BF-0291GW
۲۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین دوو آلتیمو اس تی مدل D2BF-0291GW
۱۹.۶۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین دوو آلتیمو اس تی مدل D5BF-0291MW
۲۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین دوو آلتیمو اس تی مدل D2BF-0291MW
۱۹.۸۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین دوو مدل D5BF1077TI
۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین دوو مدل D4BF1077TI
۱۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین دوو مدل D4BF1077LW
۱۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین دوو مدل D4BF1077GW
۱۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین دوو مدل D5BF1077LW
۱۳.۷۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین دوو مدل D5BF1077GW
۱۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر بالا دوو پرادا مدل D4TM-1027SS
۲۳.۶۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر بالا دوو پرادا مدل D4TM-1027LW
۲۲.۹۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر بالا دوو پرادا مدل D4TM-1027GW
۲۲.۹۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر بالا دوو پرادا مدل D4TM-1027MW
۲۳.۱۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
فریزر دوو مدل D5LF-0020SS
۲۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
فریزر دوو مدل D4LF-0020SS
۱۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
فریزر دوو مدل D5LF-0020MW
۲۰.۷۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
فریزر دوو مدل D4LF-0020MW
۱۸.۹۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
فریزر دوو مدل D5LF-0020GW
۲۰.۴۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
فریزر دوو مدل D4LF-0020GW
۱۸.۶۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال دوو مدل D5LR-0020SS
۲۰.۲۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال دوو مدل D4LR-0020SS
۱۸.۴۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال دوو مدل D5LR-0020MW
۱۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال دوو مدل D4LR-0020MW
۱۷.۸۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال دوو مدل D5LR-0020GW
۱۹.۲۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال دوو مدل D4LR-0020GW
۱۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
فریزر دوو مدل DLF-2036MW
۳۳.۴۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
فریزر دوو مدل DLF-2036GW
۳۳.۴۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
فریزر دوو مدل DLF-2036SS
۳۴.۷۲۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال دوو مدل DLR-2036SS
۳۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال دوو مدل DLR-2036MW
۳۱.۵۹۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال دوو مدل DLR-2036GW
۳۱.۵۹۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳

ساید با ساید دوو

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

قیمت + مشخصات

چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
تومان نقدی : ۸۶.۰۰۰.۰۰۰
 • رنگ بندی : استیل - سفید
 • گنجایش : ۷۱۹ لیتر
 • ارتفاع : ۱۸۱۶ میلی متر
 • عمق : ۹۲۰ میلی متر
 • عرض : ۹۱۶ میلی متر
 • مصرف انرژی : +A
 • موتور : کم مصرف اینورتر
 • آبسردکن متصل به آب شهری : دارد
 • یخساز متصل به آب شهری : دارد
 • شرایط فروش دی ماه ۱۴۰۲
 • تخفیف خرید نقدی : ندارد
 • چکی یک ماهه : ۸۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی شش ماهه : ۹۱.۶۸۰.۰۰۰ تومان - ۲۰% پیش پرداخت
 • چکی دوازده ماهه : ۹۷.۳۶۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی هجده ماهه : ندارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۲ ماهه : ندارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۸ ماهه : ندارد
 • طرح اعتباری لند تک : ندارد

ساید با ساید دوو

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

قیمت + مشخصات

چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
تومان نقدی : ۷۶.۵۰۰.۰۰۰
 • رنگ بندی : استیل - سفید
 • گنجایش : ۶۳۰ لیتر
 • ارتفاع : ۱۸۱۶ میلی متر
 • عمق : ۸۴۰ میلی متر
 • عرض : ۹۱۶ میلی متر
 • مصرف انرژی : +A
 • موتور : کم مصرف اینورتر
 • آبسردکن متصل به آب شهری : دارد
 • یخساز متصل به آب شهری : دارد
 • شرایط فروش دی ماه ۱۴۰۲
 • تخفیف خرید نقدی : ندارد
 • چکی یک ماهه : ۷۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی شش ماهه : ۸۱.۵۵۰.۰۰۰ تومان - ۲۰% پیش پرداخت
 • چکی دوازده ماهه : ۸۶.۵۶۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی هجده ماهه : ندارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۲ ماهه : ندارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۸ ماهه : ندارد
 • طرح اعتباری لند تک : ندارد

ساید با ساید دوو

قیمت + مشخصات

خرداد ۹, ۱۴۰۳ ۲:۲۷ ب٫ظ
تومان نقدی : ۵۰.۰۰۰.۰۰۰
 • رنگ بندی : استیل - سفید
 • گنجایش : ۶۳۰ لیتر
 • ارتفاع : ۱۸۱۶ میلی متر
 • عمق : ۸۴۰ میلی متر
 • عرض : ۹۱۶ میلی متر
 • مصرف انرژی : +A
 • موتور : کم مصرف اینورتر
 • آبسردکن متصل به آب شهری : دارد
 • یخساز متصل به آب شهری : دارد
 • شرایط فروش دی ماه ۱۴۰۲
 • تخفیف خرید نقدی : ندارد
 • چکی یک ماهه : ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی شش ماهه : ۵۳.۳۰۰.۰۰۰ تومان - ۲۰% پیش پرداخت
 • چکی دوازده ماهه : ۵۶.۶۰۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی هجده ماهه : ندارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۲ ماهه : ندارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۸ ماهه : ندارد
 • طرح اعتباری لند تک : ندارد

ساید با ساید دوو

قیمت + مشخصات

چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
تومان نقدی : ۴۵.۰۰۰.۰۰۰
 • رنگ بندی : استیل - سفید
 • گنجایش : ۵۶۳ لیتر
 • ارتفاع : ۱۸۱۶ میلی متر
 • عمق : ۷۲۰ میلی متر
 • عرض : ۹۱۶ میلی متر
 • مصرف انرژی : +A
 • موتور : کم مصرف اینورتر
 • آبسردکن متصل به آب شهری : دارد
 • یخساز متصل به آب شهری : دارد
 • شرایط فروش دی ماه ۱۴۰۲
 • تخفیف خرید نقدی : ندارد
 • چکی یک ماهه : ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی شش ماهه : ۵۳.۳۰۰.۰۰۰ تومان - ۲۰% پیش پرداخت
 • چکی دوازده ماهه : ۵۶.۶۰۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی هجده ماهه : ندارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۲ ماهه : ندارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۸ ماهه : ندارد
 • طرح اعتباری لند تک : ندارد

ساید با ساید دوو

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

قیمت + مشخصات

چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
تومان نقدی : ۶۶.۷۰۰.۰۰۰
 • رنگ بندی : استیل - سفید
 • گنجایش : ۷۱۹ لیتر
 • ارتفاع : ۱۸۱۶ میلی متر
 • عمق : ۹۲۰ میلی متر
 • عرض : ۹۱۶ میلی متر
 • مصرف انرژی : +A
 • موتور : کم مصرف اینورتر
 • آبسردکن متصل به آب شهری : دارد
 • یخساز متصل به آب شهری : دارد
 • شرایط فروش دی ماه ۱۴۰۲
 • تخفیف خرید نقدی : ندارد
 • چکی یک ماهه : ۶۶.۷۰۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی شش ماهه : ۷۱.۱۱۰.۰۰۰ تومان - ۲۰% پیش پرداخت
 • چکی دوازده ماهه : ۷۵.۵۱۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی هجده ماهه : ندارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۲ ماهه : ندارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۸ ماهه : ندارد
 • طرح اعتباری لند تک : ندارد

ساید با ساید دوو

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

قیمت + مشخصات

چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
تومان نقدی : ۵۹.۵۰۰.۰۰۰
 • رنگ بندی : استیل - سفید
 • گنجایش : ۶۳۰ لیتر
 • ارتفاع : ۱۸۱۶ میلی متر
 • عمق : ۸۴۰ میلی متر
 • عرض : ۹۱۶ میلی متر
 • مصرف انرژی : +A
 • موتور : کم مصرف اینورتر
 • آبسردکن متصل به آب شهری : دارد
 • یخساز متصل به آب شهری : دارد
 • شرایط فروش دی ماه ۱۴۰۲
 • تخفیف خرید نقدی : ندارد
 • چکی یک ماهه : ۵۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی شش ماهه : ۶۳.۴۳۰.۰۰۰ تومان - ۲۰% پیش پرداخت
 • چکی دوازده ماهه : ۶۷.۳۶۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی هجده ماهه : ندارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۲ ماهه : ندارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۸ ماهه : ندارد
 • طرح اعتباری لند تک : ندارد

ساید با ساید دوو

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

قیمت + مشخصات

چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
تومان نقدی : ۵۲.۵۰۰.۰۰۰
 • رنگ بندی : استیل - سفید
 • گنجایش : ۶۳۰ لیتر
 • ارتفاع : ۱۸۱۶ میلی متر
 • عمق : ۸۴۰ میلی متر
 • عرض : ۹۱۶ میلی متر
 • مصرف انرژی : +A
 • موتور : کم مصرف اینورتر
 • آبسردکن متصل به آب شهری : دارد
 • یخساز متصل به آب شهری : دارد
 • شرایط فروش دی ماه ۱۴۰۲
 • تخفیف خرید نقدی : ندارد
 • چکی یک ماهه : ۵۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی شش ماهه : ۵۵.۹۷۰.۰۰۰ تومان - ۲۰% پیش پرداخت
 • چکی دوازده ماهه : ۵۹.۴۳۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی هجده ماهه : ندارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۲ ماهه : ندارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۸ ماهه : ندارد
 • طرح اعتباری لند تک : ندارد

دو قلو دوو

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

قیمت + مشخصات

چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
تومان نقدی : ۵۱.۵۰۰.۰۰۰
 • رنگ بندی : استیل - سفید
 • گنجایش : ۵۹۱ لیتر
 • ارتفاع : ۱۸۰۰ میلی متر
 • عمق : ۶۶۰ میلی متر
 • عرض : ۶۰۰ میلی متر
 • مصرف انرژی : +A
 • موتور : کم مصرف اینورتر
 • آبسردکن متصل به آب شهری : دارد
 • یخساز متصل به آب شهری : دارد
 • شرایط فروش دی ماه ۱۴۰۲
 • تخفیف خرید نقدی : ندارد
 • چکی یک ماهه : ۵۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی شش ماهه : ۵۵.۹۷۰.۰۰۰ تومان - ۲۰% پیش پرداخت
 • چکی دوازده ماهه : ۵۹.۴۳۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی هجده ماهه : ندارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۲ ماهه : ندارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۸ ماهه : ندارد
 • طرح اعتباری لند تک : ندارد

یخچال فریزر دوو

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

قیمت + مشخصات

چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
تومان نقدی : ۳۰.۰۰۰.۰۰۰
 • رنگ بندی : استیل - سفید
 • گنجایش : ۴۵۰ لیتر
 • ارتفاع : ۱۸۰۰ میلی متر
 • عمق : ۷۲۰ میلی متر
 • عرض : ۸۲۶ میلی متر
 • مصرف انرژی : +A
 • موتور : کم مصرف اینورتر
 • آبسردکن متصل به آب شهری : دارد
 • یخساز متصل به آب شهری : دارد
 • شرایط فروش دی ماه ۱۴۰۲
 • تخفیف خرید نقدی : ندارد
 • چکی یک ماهه : ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی شش ماهه : ۳۱.۹۸۰.۰۰۰ تومان - ۲۰% پیش پرداخت
 • چکی دوازده ماهه : ۳۳.۹۶۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی هجده ماهه : ندارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۲ ماهه : ندارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۸ ماهه : ندارد
 • طرح اعتباری لند تک : ندارد

یخچال فریزر دوو

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

قیمت + مشخصات

چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
تومان نقدی : ۲۸.۰۰۰.۰۰۰
 • رنگ بندی : استیل - سفید
 • گنجایش : ۴۹۷ لیتر
 • ارتفاع : ۱۸۰۰ میلی متر
 • عمق : ۷۵۳ میلی متر
 • عرض : ۸۲۰ میلی متر
 • مصرف انرژی : +A
 • موتور : کم مصرف اینورتر
 • آبسردکن متصل به آب شهری : دارد
 • یخساز متصل به آب شهری : دارد
 • شرایط فروش دی ماه ۱۴۰۲
 • تخفیف خرید نقدی : ندارد
 • چکی یک ماهه : ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی شش ماهه : ۲۹.۸۵۰.۰۰۰ تومان - ۲۰% پیش پرداخت
 • چکی دوازده ماهه : ۳۱.۶۷۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی هجده ماهه : ندارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۲ ماهه : ندارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۸ ماهه : ندارد
 • طرح اعتباری لند تک : ندارد

یخچال فریزر دوو

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

قیمت + مشخصات

چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
تومان نقدی : ۱۸.۵۰۰.۰۰۰
 • رنگ بندی : استیل - سفید
 • گنجایش : ۳۶۷ لیتر
 • ارتفاع : ۱۹۶۰ میلی متر
 • عمق : ۶۸۰ میلی متر
 • عرض : ۶۷۰ میلی متر
 • مصرف انرژی : +A
 • موتور : کم مصرف اینورتر
 • آبسردکن متصل به آب شهری : مخزنی
 • یخساز متصل به آب شهری : دستی
 • شرایط فروش دی ماه ۱۴۰۲
 • تخفیف خرید نقدی : ندارد
 • چکی یک ماهه : ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی شش ماهه : ۱۹.۷۳۰.۰۰۰ تومان - ۲۰% پیش پرداخت
 • چکی دوازده ماهه : ۲۰.۹۵۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی هجده ماهه : ندارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۲ ماهه : ندارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۸ ماهه : ندارد
 • طرح اعتباری لند تک : ندارد

یخچال فریزر دوو

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

قیمت + مشخصات

چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
تومان نقدی : ۲۸.۰۰۰.۰۰۰
 • رنگ بندی : استیل - سفید
 • گنجایش : ۵۰۳ لیتر
 • ارتفاع : ۱۸۰۰ میلی متر
 • عمق : ۷۵۵ میلی متر
 • عرض : ۸۶۰ میلی متر
 • مصرف انرژی : +A
 • موتور : کم مصرف اینورتر
 • آبسردکن متصل به آب شهری : مخزنی
 • یخساز متصل به آب شهری : دستی
 • شرایط فروش دی ماه ۱۴۰۲
 • تخفیف خرید نقدی : ندارد
 • چکی یک ماهه : ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی شش ماهه : ۲۹.۸۵۰.۰۰۰ تومان - ۲۰% پیش پرداخت
 • چکی دوازده ماهه : ۳۱.۶۷۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی هجده ماهه : ندارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۲ ماهه : ندارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۸ ماهه : ندارد
 • طرح اعتباری لند تک : ندارد

راهنمای انتخاب یخچال فریزر دوو مناسب بر مبنای تعداد افراد خانواده

ممکن است این سوال برای شما نیز پیش بیاید ؟ که برای تعداد افراد خانواده ما چه سایز از یخچال فریزر مناسب است. به این فکر کنید که شاید خرید یخچال فریزر بزرگتر برایمان مقرون به صرفه نباشد و یا اینکه یخچال فریزر کوچکتر انتخاب اشتباهی بشاد. برای حل این مشکل استفاده از جدول زیر را به شما پیشنهاد میدهیم. شما میتوانید با استفاده از مطالب زیر به بهترین انتخاب خود دست پیدا کیند.

مدلحجم مناسبتعداد افراد خانواده
پارامو conuter depthعمق ۷۲ سانتی متر۱ الی ۳ نفر
پرایم سه درب متوسطعمق ۸۴ سانتی متر۲ الی ۵ نفر
پرایم دو درب متوسطعمق ۸۴ سانتی متر۲ الی ۵ نفر
پرایم جونیورعمق ۸۴ سانتی متر۲ الی ۵ نفر
پاراموعمق ۸۴ سانتی متر۲ الی ۵ نفر
پرایم سه درب بزرگعمق ۹۲ سانتی متربیشتر از ۵ نفر
پرایم دو درب بزرگعمق ۹۲ سانتی متربیشتر از ۵ نفر