چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

لیست قیمت یخچال فریزر پاکشوما

در لیست قیمت زیر شما میتوانید قیمت تمامی یخچال فریزر های پاکشوما را به صورت لحظه ای مشاهده نمایید.

کافیست از طریق قسمت جستجو در بالای جدول نام و یا کد مدل یخچال فریزر پاکشوما را تایپ نمایید و قیمت برای شما نمایش داده خواهد شد.

یا میتوانید از طریق جستجو در صفحات آن را پیدا نمایید.

و یا از طریق فیلتر نمایش در بالای جدول اقدام به بررسی قیمت محصول مورد نطر نمایید.

قیمت یخچال فریزر پاکشوما ساید بای ساید

قیمت یخچال فریزر پایین پاکشوما

قیمت یخچال فریزر بالا پاکشوما

قیمت یخچال فریزر دو قلو پاکشوما

نام محصول
قیمت
امروز
یخچال فریزر پاکشوما چهار درب مدل P190S
۳۹.۶۳۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین پاکشوما کمبی مدل P180S
۳۱.۶۵۸.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین پاکشوما کمبی مدل P180W
۳۱.۱۶۲.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما چهار درب مدل P190W
۳۹.۱۳۳.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما چهار درب مدل RDP530X-E1
۴۰.۰۲۷.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما چهار درب مدل RDP530W-E1
۳۹.۵۲۵.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما چهار درب مدل RDP530W-E2
۳۹.۸۵۲.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما چهار درب مدل RDP530W-E3
۳۹.۵۲۵.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما چهار درب مدل RDP530X-E4
۴۰.۰۲۷.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما چهار درب مدل RDP530X-E5
۴۰.۰۲۷.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما چهار درب مدل RDP530X-E6
۴۰.۰۲۷.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما چهار درب مدل RDP530W-E7
۳۹.۷۴۷.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما چهار درب مدل RDP530X-N1
۴۰.۰۲۷.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما چهار درب مدل RDP530W-N1
۳۹.۵۲۵.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما چهار درب مدل RDP530S-N1
۴۰.۰۲۷.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما چهار درب مدل RDP530S-E3
۴۰.۰۲۷.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما چهار درب مدل RDP530S-E1
۴۰.۰۲۷.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما چهار درب مدل RDP530W-N2
۳۹.۸۵۲.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما چهار درب مدل RDP530S-N3
۴۰.۰۲۷.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما چهار درب مدل RDP530W-N3
۳۹.۵۲۵.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما چهار درب مدل RDP530X-N4
۴۰.۰۲۷.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما چهار درب مدل RDP530X-N5
۴۰.۰۲۷.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما چهار درب مدل RDP530X-N6
۴۰.۰۲۷.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما چهار درب مدل RDP530W-N7
۳۹.۷۴۷.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما چهار درب مدل RDP530S-4D
۴۰.۰۲۷.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما چهار درب مدل RDP530W-4D
۳۹.۵۲۵.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر بالا پاکشوما کمبی مدل P230S
۳۴.۸۲۳.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر بالا پاکشوما کمبی مدل P230W
۳۴.۳۲۷.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
فریزر پاکشوما مدل RTFA900X-N6
۲۶.۸۲۶.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
فریزر پاکشوما مدل RTFA900X-N5
۲۶.۸۲۶.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
فریزر پاکشوما مدل RTFA900X-N4
۲۶.۸۲۶.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
فریزر پاکشوما مدل RTFA900S-N3
۲۶.۸۲۶.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
فریزر پاکشوما مدل RTFA900X-N1
۲۶.۸۲۶.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
فریزر پاکشوما مدل RTFA900S-N1
۲۶.۸۲۶.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
فریزر پاکشوما مدل RTFA900X-E6
۲۶.۸۲۶.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
فریزر پاکشوما مدل RTFA900X-E5
۲۶.۵۶۱.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
فریزر پاکشوما مدل RTFA900X-E4
۲۶.۸۲۶.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
فریزر پاکشوما مدل RTFA900X-E3
۲۶.۸۲۶.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
فریزر پاکشوما مدل RTFA900X-E1
۲۶.۸۲۶.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
فریزر پاکشوما مدل RTFA900S-E1
۲۶.۸۲۶.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
فریزر پاکشوما مدل RTFA900W-E1
۲۶.۳۲۶.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
فریزر پاکشوما مدل RTFA900W-E2
۲۶.۶۶۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
فریزر پاکشوما مدل RTFA900W-E3
۲۶.۳۲۶.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
فریزر پاکشوما مدل RTFA900W-E7
۲۶.۵۴۹.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
فریزر پاکشوما مدل RTFA900W-N1
۲۶.۳۲۶.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
فریزر پاکشوما مدل RTFA900W-N2
۲۶.۶۶۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
فریزر پاکشوما مدل RTFA900W-N3
۲۶.۳۲۶.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
فریزر پاکشوما مدل RTFA900W-N7
۲۶.۵۴۹.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال پاکشوما مدل RTRA900W
۲۴.۵۴۵.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال پاکشوما مدل RTR900W
۲۴.۰۴۳.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال پاکشوما مدل RTR900S
۲۴.۰۴۳.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال پاکشوما مدل RTRA900S
۲۴.۵۴۵.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال پاکشوما مدل RTRA900S-E1
۲۴.۵۴۵.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال پاکشوما مدل RTRA900X-E1
۲۴.۵۴۵.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال پاکشوما مدل RTRA900S-E3
۲۴.۵۴۵.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال پاکشوما مدل RTRA900X-E4
۲۴.۵۴۵.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال پاکشوما مدل RTRA900X-E5
۲۴.۳۰۲.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال پاکشوما مدل RTRA900X-E6
۲۴.۵۴۵.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال پاکشوما مدل RTRA900X-N1
۲۴.۵۴۵.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال پاکشوما مدل RTRA900S-N1
۲۴.۵۴۵.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال پاکشوما مدل RTRA900S-N3
۲۴.۵۴۵.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال پاکشوما مدل RTRA900X-N4
۲۴.۵۴۵.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال پاکشوما مدل RTRA900X-N5
۲۴.۵۴۵.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال پاکشوما مدل RTRA900X-N6
۲۴.۵۴۵.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال پاکشوما مدل RTRA900W-N1
۲۳.۸۰۵.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال پاکشوما مدل RTRA900W-E1
۲۴.۰۴۳.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال پاکشوما مدل RTRA900W-N3
۲۴.۰۴۳.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر بالا پاکشوما کمبی مدل RTP670X-N6
۳۵.۱۷۱.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر بالا پاکشوما کمبی مدل RTP670X-N4
۳۵.۱۷۱.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر بالا پاکشوما کمبی مدل RTP670X-N1
۳۵.۱۷۱.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر بالا پاکشوما کمبی مدل RTP670X-E6
۳۵.۱۷۱.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر بالا پاکشوما کمبی مدل RTP670X-E5
۳۵.۱۷۱.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر بالا پاکشوما کمبی مدل RTP670X-E4
۳۵.۱۷۱.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر بالا پاکشوما کمبی مدل RTP670X-E1
۳۵.۱۷۱.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر بالا پاکشوما کمبی مدل RTP670W-N3
۳۴.۶۷۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر بالا پاکشوما کمبی مدل RTP670W-N7
۳۴.۸۹۳.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر بالا پاکشوما کمبی مدل RTP670W-N2
۳۵.۰۰۴.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر بالا پاکشوما کمبی مدل RTP670W-N1
۳۴.۶۷۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر بالا پاکشوما کمبی مدل RTP670W-E7
۳۴.۸۹۳.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر بالا پاکشوما کمبی مدل RTP670W-E3
۳۴.۶۷۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر بالا پاکشوما کمبی مدل RTP670W-E2
۳۵.۰۰۴.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر بالا پاکشوما کمبی مدل RTP670W-E1
۳۴.۶۷۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر بالا پاکشوما کمبی مدل RTP670S-N3
۳۵.۱۷۱.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر بالا پاکشوما کمبی مدل RTP670S-N1
۳۵.۱۷۱.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر بالا پاکشوما کمبی مدل RTP670S-E3
۳۵.۱۷۱.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر بالا پاکشوما کمبی مدل RTP670S-E1
۳۵.۱۷۱.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما ساید بای ساید مدل RSP800W-SBS
۶۵.۸۶۴.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما ساید بای ساید مدل RSP800S-SBS
۶۶.۰۳۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما ساید بای ساید مدل RSP800S-E1
۶۶.۰۳۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما ساید بای ساید مدل RSP800S-E3
۶۶.۰۳۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما ساید بای ساید مدل RSP800S-N1
۶۶.۰۳۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما ساید بای ساید مدل RSP800S-N3
۶۶.۰۳۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما ساید بای ساید مدل RSP800X-E1
۶۶.۰۳۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما ساید بای ساید مدل RSP800X-E4
۶۶.۰۳۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما ساید بای ساید مدل RSP800X-E5
۶۶.۰۳۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما ساید بای ساید مدل RSP800X-E6
۶۶.۰۳۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما ساید بای ساید مدل RSP800X-N1
۶۶.۰۳۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما ساید بای ساید مدل RSP800X-N4
۶۶.۰۳۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما ساید بای ساید مدل RSP800X-N5
۶۶.۰۳۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما ساید بای ساید مدل RSP800X-N6
۶۶.۰۳۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما ساید بای ساید مدل RSP800W-E1
۶۵.۵۳۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما ساید بای ساید مدل RSP800W-E2
۶۵.۸۶۴.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما ساید بای ساید مدل RSP800W-E3
۶۵.۵۳۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما ساید بای ساید مدل RSP800W-E7
۶۵.۷۵۳.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما ساید بای ساید مدل RSP800W-N1
۶۵.۵۳۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما ساید بای ساید مدل RSP800W-N2
۶۵.۸۶۴.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پاکشوما ساید بای ساید مدل RSP800W-N3
۶۵.۵۳۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین پاکشوما کمبی مدل RCP495X-N6
۲۳.۸۷۱.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین پاکشوما کمبی مدل RCP495X-N5
۲۳.۸۷۱.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین پاکشوما کمبی مدل RCP495X-N4
۲۳.۸۷۱.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین پاکشوما کمبی مدل RCP495X-N1
۲۳.۸۷۱.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین پاکشوما کمبی مدل RCP495S-N1
۲۳.۸۷۱.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین پاکشوما کمبی مدل RCP495X-E6
۲۳.۸۷۱.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین پاکشوما کمبی مدل RCP495X-E5
۲۳.۸۷۱.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین پاکشوما کمبی مدل RCP495X-E4
۲۳.۸۷۱.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین پاکشوما کمبی مدل RCP495S-E3
۲۳.۸۷۱.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین پاکشوما کمبی مدل RCP495X-E1
۲۳.۸۷۱.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین پاکشوما کمبی مدل RCP495S-E1
۲۳.۸۷۱.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین پاکشوما کمبی مدل RCP495S-N3
۲۳.۸۷۱.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین پاکشوما کمبی مدل RCP495S-BMF
۲۳.۸۷۱.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین پاکشوما کمبی مدل RCP495W-BMF
۲۳.۸۷۱.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین پاکشوما کمبی مدل RCP495W-MW
۲۳.۷۰۴.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین پاکشوما کمبی مدل RCP495W-OW
۲۳.۵۹۲.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین پاکشوما کمبی مدل RCP495W-E3
۲۳.۵۹۲.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین پاکشوما کمبی مدل RCP495W-E7
۲۳.۵۹۲.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین پاکشوما کمبی مدل RCP495W-N2
۲۲.۷۰۴.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین پاکشوما کمبی مدل RCP495W-N3
۲۳.۳۷۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین پاکشوما کمبی مدل RCP495W-N7
۲۳.۵۹۲.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین پاکشوما کمبی مدل RCP495W-N1
۲۳.۳۷۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین پاکشوما کمبی مدل RCP495W-E1
۲۳.۳۷۰.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
یخچال فریزر پایین پاکشوما کمبی مدل RCP495W-E2
۲۲.۳۶۷.۰۰۰ تومان
چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳

ساید با ساید پاکشوما

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

قیمت + مشخصات

چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
نقدی ۶۵.۷۵۳.۰۰۰ تومان
 • بازنشستگی رفاه - بتا
 • ۱۲ ماهه : ۷۱.۹۱۵.۰۰۰ تومان
 • ۱۸ ماهه : ۷۷.۱۴۵.۰۰۰ تومان
 • چکی
 • ۱۲ ماهه : ۷۱.۹۱۵.۰۰۰ تومان
 • ۱۸ ماهه : ۷۷.۱۴۵.۰۰۰ تومان
 • بانکی : اتما/سینا/رفاه/ملی/آینده
 • ۱۸ ماهه : ۷۷.۱۴۵.۰۰۰ تومان
 • رنگ بندی : سیلور - سفید
 • گنجایش : ۳۲ فوت
 • ارتفاع : ۱۷۹۰ میلی متر
 • عمق : ۸۶۰ میلی متر
 • عرض : ۹۱۰ میلی متر
 • مصرف انرژی : +A
 • موتور : کم مصرف اینورتر
 • آبسردکن متصل به آب شهری : دارد
 • یخساز متصل به آب شهری : دارد

دو قلو پاکشوما

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مدل : (E2) RTRA-RTFA900

چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
نقدی ۲۴.۰۴۳.۰۰۰ تومان
 • بازنشستگی رفاه - بتا
 • ۱۲ ماهه : ۵۵.۵۸۶.۰۰۰ تومان
 • ۱۸ ماهه : ۵۹.۶۲۸.۰۰۰ تومان
 • چکی
 • ۱۲ ماهه : ۵۵.۵۸۶.۰۰۰ تومان
 • ۱۸ ماهه : ۵۹.۶۲۸.۰۰۰ تومان
 • بانکی : اتما/سینا/رفاه/ملی/آینده
 • ۱۸ ماهه : ۵۹.۶۲۸.۰۰۰ تومان
 • رنگ بندی : سیلور - سفید
 • گنجایش : ۳۰ فوت
 • ارتفاع : ۱۸۷۰ میلی متر
 • عمق : ۷۳۰ میلی متر
 • عرض : ۵۹۰ میلی متر
 • مصرف انرژی : +A
 • موتور : کم مصرف اینورتر
 • آبسردکن متصل به آب شهری : دارد
 • یخساز متصل به آب شهری : دارد

چهار درب پاکشوما

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مدل : RDP530X (N6)

چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
نقدی ۳۹.۱۳۳.۰۰۰ تومان
 • بازنشستگی رفاه - بتا
 • ۱۲ ماهه : ۴۳.۵۹۳.۰۰۰ تومان
 • ۱۸ ماهه : ۴۶.۷۶۴.۰۰۰ تومان
 • چکی
 • ۱۲ ماهه : ۴۳.۵۹۳.۰۰۰ تومان
 • ۱۸ ماهه : ۴۶.۷۶۴.۰۰۰ تومان
 • بانکی : اتما/سینا/رفاه/ملی/آینده
 • ۱۸ ماهه : ۴۶.۷۶۴.۰۰۰ تومان
 • رنگ بندی : سیلور - سفید
 • گنجایش : ۱۹ فوت
 • ارتفاع : ۱۸۰۰ میلی متر
 • عمق : ۷۶۰ میلی متر
 • عرض : ۸۴۰ میلی متر
 • مصرف انرژی : A
 • موتور : کم مصرف اینورتر
 • آبسردکن مخزنی : دارد
 • یخساز : دارد

فریزر پایین پاکشوما

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مدل : (RCP495W (E2

چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳
نقدی ۲۲.۳۶۷.۰۰۰ تومان
 • بازنشستگی رفاه - بتا
 • ۱۲ ماهه : ۲۴.۴۸۳.۰۰۰ تومان
 • ۱۸ ماهه : ۲۶.۲۶۳.۰۰۰ تومان
 • چکی
 • ۱۲ ماهه : ۲۴.۴۸۳.۰۰۰ تومان
 • ۱۸ ماهه : ۲۶.۲۶۳.۰۰۰ تومان
 • بانکی : اتما/سینا/رفاه/ملی/آینده
 • ۱۸ ماهه : ۲۶.۲۶۳.۰۰۰ تومان
 • رنگ بندی : سیلور - سفید
 • گنجایش : ۱۹ فوت
 • ارتفاع : ۱۸۵۰ میلی متر
 • عمق : ۶۸۰ میلی متر
 • عرض : ۷۰۰ میلی متر
 • مصرف انرژی : +A
 • موتور : کم مصرف اینورتر
 • آبسردکن مخزنی : دارد
 • یخساز متصل به آب شهری : دارد