یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

لیست قیمت تلویزیون هوشمند دوو

در لیست قیمت زیر شما میتوانید قیمت تمامی تلویزیون های هوشمند دوو را به صورت لحظه ای مشاهده نمایید.

کافیست از طریق قسمت جستجو در بالای جدول نام و یا کد مدل تلویزیون هوشمند دوو را تایپ نمایید و قیمت برای شما نمایش داده خواهد شد.

یا میتوانید از طریق جستجو در صفحات آن را پیدا نمایید.

و یا از طریق فیلتر نمایش در بالای جدول اقدام به بررسی قیمت محصول مورد نطر نمایید.

قیمت تلویزیون هوشمند دوو

قیمت تلویزیون هوشمند OLED دوو

قیمت تلویزیون هوشمند ۴K دوو

قیمت تلویزیون هوشمند FULL HD دوو

قیمت تلویزیون LED دوو

قیمت تلویزیون UHD دوو

قیمت تلویزیون SMART دوو

قیمت تلویزیون SMART UHD دوو

قیمت تلویزیون SMART OLED دوو

تلویزیون هوشمند دوو الگانت

تلویزیون هوشمند دوو سوپرانو

تلویزیون هوشمند دوو اپرا

تلویزیون هوشمند دوو ELEGANT

تلویزیون هوشمند دوو SOPRANO

تلویزیون هوشمند دوو OPERA

نام محصول
قیمت
امروز
تلویزیون هوشمند OLED دوو ۶۵ اینچ مدل DSL-65O9000EUM
۶۸.۸۳۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند OLED دوو ۵۵ اینچ مدل DSL-55O9000EUM
۴۳.۴۷۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۶۵ اینچ مدل DSL-65K5700UL
۲۶.۲۲۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۶۵ اینچ مدل DSL-65K5700U
۲۶.۲۲۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند OLED دوو ۶۵ اینچ مدل DOLED-65K7000U
۶۵.۵۵۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۷۵ اینچ مدل DSL-75S8000EU
۴۳.۴۳۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۶۵ اینچ مدل DSL-65S8000EU
۲۷.۴۵۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۶۵ اینچ مدل DSL-65S8100EU
۲۷.۴۵۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۵۵ اینچ مدل DSL-55S7100EU
۱۶.۶۷۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۵۵ اینچ مدل DSL-55S7000EU
۱۶.۶۷۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۵۵ اینچ مدل DSL-55S7200EU
۱۶.۶۷۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۵۵ اینچ مدل DSL-55S7300EU
۱۶.۶۷۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۷۵ اینچ مدل DSL-75K5700U
۴۱.۹۷۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون دوو ۳۲ اینچ مدل DLE-32H1810
۵.۲۹۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون دوو ۳۲ اینچ مدل DLE-32M5000EM
۵.۶۵۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون دوو ۵۵ اینچ مدل DLE-55K4310U
۱۴.۱۴۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون دوو ۵۵ اینچ مدل DLE-55K4310UL
۱۴.۱۴۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۵۵ اینچ مدل DSL-55K5900UL
۱۵.۸۷۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۵۵ اینچ مدل DSL-55K5700UL
۱۵.۸۷۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۵۵ اینچ مدل DSL-55K5700U
۱۵.۸۷۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۵۵ اینچ مدل DSL-55K5900U
۱۵.۸۷۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۵۰ اینچ مدل DSL-50K5700U
۱۳.۲۳۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۵۰ اینچ مدل DSL-50K5900U
۱۳.۲۳۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۵۰ اینچ مدل DSL-50K5600U
۱۲.۸۵۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۵۰ اینچ مدل DSL-50S7000EUM
۱۴.۰۱۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۵۰ اینچ مدل DSL-50S7200EUM
۱۴.۰۱۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون دوو ۳۲ اینچ مدل DLE-32M5200EM
۵.۶۵۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون دوو ۴۳ اینچ مدل DLE-43M6200EM
۸.۴۵۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون دوو ۴۳ اینچ مدل DLE-43K4110
۷.۸۰۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون دوو ۴۳ اینچ مدل DLE-43K4111
۷.۸۰۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون دوو ۴۳ اینچ مدل DLE-43K4410
۷.۹۴۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون دوو ۴۳ اینچ مدل DLE-43K4411
۷.۹۴۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون دوو ۴۳ اینچ مدل DLE-43K4310
۷.۹۴۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون دوو ۴۳ اینچ مدل DLE-43K4311
۷.۹۴۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون دوو ۴۳ اینچ مدل DLE-43K4200
۸.۱۷۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون دوو ۴۳ اینچ مدل DLE-43K4200L
۸.۱۷۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون دوو ۴۳ اینچ مدل DLE-43M6300EM
۸.۴۵۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون دوو ۴۳ اینچ مدل DLE-43M6000EM
۸.۴۵۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون دوو ۴۳ اینچ مدل DLE-43M6100EM
۸.۴۵۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون دوو ۵۰ اینچ مدل DLE-50M6000EUM
۱۲.۴۷۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون دوو ۵۰ اینچ مدل DLE-50M6200EUM
۱۲.۴۷۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون دوو ۵۵ اینچ مدل DLE-55M6000EU
۱۴.۴۱۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون دوو ۵۵ اینچ مدل DLE-55M6100EU
۱۴.۴۱۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون دوو ۵۵ اینچ مدل DLE-55M6200EU
۱۴.۴۱۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون دوو ۵۵ اینچ مدل DLE-55M6300EU
۱۴.۴۱۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۴۳ اینچ مدل DSL-43K5300B
۸.۱۷۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۴۳ اینچ مدل DSL-43K5400B
۸.۱۷۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۴۳ اینچ مدل DSL-43K5700P
۸.۳۰۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۴۳ اینچ مدل DSL-43K5700
۸.۳۰۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۴۳ اینچ مدل DSL-43K5900P
۸.۳۰۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۴۳ اینچ مدل DSL-43K5900
۸.۳۰۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۴۳ اینچ مدل DSL-43K5950
۸.۵۶۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۴۳ اینچ مدل DSL-43K5750
۸.۵۶۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۴۳ اینچ مدل DSL-43S7000EM
۹.۴۷۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۴۳ اینچ مدل DSL-43S7100EM
۹.۴۷۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۴۳ اینچ مدل DSL-43S7200EM
۹.۴۷۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۴۳ اینچ مدل DSL-43S7300EM
۹.۴۷۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند OLED دوو ۵۵ اینچ مدل DOLED-55K7000U
۴۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند OLED دوو ۵۵ اینچ مدل DOLED-55K7000U
۴۳.۴۷۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۸۶ اینچ مدل DSL-86S8900EU
۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۷۵ اینچ مدل DSL-75SU1880
۷۵.۵۶۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۷۵ اینچ مدل DSL-75HS4000U
۷۲.۵۴۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۶۵ اینچ مدل DSL-65SU1870
۴۷.۷۴۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۵۵ اینچ مدل DSL-55MS3500UII
۳۳.۰۵۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۵۵ اینچ مدل DSL-55MS3100U
۲۷.۸۵۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۵۰ اینچ مدل DSL-50MS3500UII
۲۶.۶۹۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۵۰ اینچ مدل DSL-50MS3000U
۲۱.۸۱۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۵۰ اینچ مدل DSL-50MS3200U
۲۱.۸۱۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۴۳ اینچ مدل DSL-43MS3500FI
۱۶.۴۰۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تلویزیون هوشمند دوو ۴۳ اینچ مدل DSL-43MS3000F
۱۴.۲۱۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳

تلویزیون دوو

مدل : Cinema

هوشمند
تومان نقدی : ۵۹.۹۰۰.۰۰۰
 • رنگ بندی : نوک مدادی
 • سایز : ۷۵ اینچ
 • عرض : ۱۶۷۴ میلی متر
 • ارتفاع : ۹۶۰ میلی متر
 • ضخامت : ۷۵ میلی متر
 • سیستم عامل اندروید : دارد
 • سیستم عامل اندروید ۹
 • کیفیت تصویر Ultra HD (4K)
 • کنترل هوشمند ریموت کنترل بلوتوثی : دارد
 • حافظه داخلی ۸ گیگابایت
 • ظرفیت حافظه RAM 1.5 گیگابایت
 • پنل ضد شوک IPS : دارد
 • ارتباط بدون سیم (Screen Mirroring) : دارد
 • گیرنده DVBT2 : دارد
 • ضبط برنامه (PVR) : دارد
 • صدای فراگیر سوراند دارد
 • اشتراک گذاری موزیک با بلوتوث : دارد
 • اتصال به WIFI : دارد
 • پورت شبکه (LAN) : دارد
 • پورت شبکه (LAN) : دارد
 • درگاه HDMI : دارد
 • درگاه USB : دارد
 • توان خروجی صدا (وات) ۳۰
 • پشتیبانی از دستیار صوتی : دارد
 • شرایط فروش دی ماه ۱۴۰۲
 • تخفیف خرید نقدی : ۶% دارد
 • چکی یک ماهه : ۵۹.۹۰۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی شش ماهه : ۶۳.۸۶۰.۰۰۰ تومان - ۲۰% پیش پرداخت
 • چکی دوازده ماهه : ۶۷.۸۰۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی هجده ماهه : ۷۱.۷۶۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۲ ماهه : دارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۸ ماهه : دارد
 • طرح اعتباری لند تک : ۵۹.۹۰۰.۰۰۰

تلویزیون دوو

مدل : Soprano

هوشمند
تومان نقدی : ۴۸.۳۰۰.۰۰۰
 • رنگ بندی : آبی تیره
 • سایز : ۶۵ اینچ
 • عرض : ۱۴۴۶ میلی متر
 • ارتفاع : ۸۹۱ میلی متر
 • ضخامت : ۲۸۵ میلی متر
 • سیستم عامل اندروید : دارد
 • سیستم عامل اندروید ۸
 • کیفیت تصویر Ultra HD (4K)
 • کنترل هوشمند ریموت کنترل بلوتوثی : دارد
 • حافظه داخلی ۱۶ گیگابایت
 • ظرفیت حافظه RAM 3 گیگابایت
 • پنل ضد شوک IPS : دارد
 • ارتباط بدون سیم (Screen Mirroring) : دارد
 • گیرنده DVBT2 : دارد
 • ضبط برنامه (PVR) : دارد
 • صدای فراگیر سوراند دارد
 • اشتراک گذاری موزیک با بلوتوث : دارد
 • اتصال به WIFI : دارد
 • پورت شبکه (LAN) : دارد
 • پورت شبکه (LAN) : دارد
 • درگاه HDMI : دارد
 • درگاه USB : دارد
 • توان خروجی صدا (وات) ۲۴
 • پشتیبانی از دستیار صوتی : دارد
 • شرایط فروش دی ماه ۱۴۰۲
 • تخفیف خرید نقدی : ۶% دارد
 • چکی یک ماهه : ۴۸.۳۰۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی شش ماهه : ۵۱.۴۹۰.۰۰۰ تومان - ۲۰% پیش پرداخت
 • چکی دوازده ماهه : ۵۴.۶۸۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی هجده ماهه : ۵۷.۸۷۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۲ ماهه : دارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۸ ماهه : دارد
 • طرح اعتباری لند تک : ۴۸.۳۰۰.۰۰۰

تلویزیون دوو

مدل : Opera

هوشمند
تومان نقدی : ۷۷.۰۰۰.۰۰۰
 • رنگ بندی : خاکستری
 • سایز : ۶۵ اینچ
 • عرض : ۱۴۶۵ میلی متر
 • ارتفاع : ۹۴۵ میلی متر
 • ضخامت : ۳۵۰ میلی متر
 • سیستم عامل اندروید : دارد
 • سیستم عامل اندروید ۸
 • کیفیت تصویر OLED
 • کنترل هوشمند ریموت کنترل بلوتوثی : دارد
 • حافظه داخلی ۱۶ گیگابایت
 • ظرفیت حافظه RAM 3 گیگابایت
 • پنل ضد شوک IPS : دارد
 • ارتباط بدون سیم (Screen Mirroring) : دارد
 • گیرنده DVBT2 : دارد
 • ضبط برنامه (PVR) : دارد
 • صدای فراگیر سوراند دارد
 • اشتراک گذاری موزیک با بلوتوث : دارد
 • اتصال به WIFI : دارد
 • پورت شبکه (LAN) : دارد
 • پورت شبکه (LAN) : دارد
 • درگاه HDMI : دارد
 • درگاه USB : دارد
 • توان خروجی صدا (وات) ۳۰
 • پشتیبانی از دستیار صوتی : دارد
 • شرایط فروش دی ماه ۱۴۰۲
 • تخفیف خرید نقدی : ۶% دارد
 • چکی یک ماهه : ۷۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی شش ماهه : ۸۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان - ۲۰% پیش پرداخت
 • چکی دوازده ماهه : ۸۷.۱۷۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی هجده ماهه : ۹۲.۲۵۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۲ ماهه : دارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۸ ماهه : دارد
 • طرح اعتباری لند تک : ۷۷.۰۰۰.۰۰۰

تلویزیون دوو

مدل : Cinema

هوشمند
تومان نقدی : ۳۷.۸۴۰.۰۰۰
 • رنگ بندی : خاکستری
 • سایز : ۶۵ اینچ
 • عرض : ۱۴۴۶ میلی متر
 • ارتفاع : ۸۹۱ میلی متر
 • ضخامت : ۲۸۵ میلی متر
 • سیستم عامل اندروید : دارد
 • سیستم عامل اندروید ۹
 • کیفیت تصویر Ultra HD (4K)
 • کنترل هوشمند ریموت کنترل بلوتوثی : دارد
 • حافظه داخلی ۸ گیگابایت
 • ظرفیت حافظه RAM 1.5 گیگابایت
 • پنل ضد شوک IPS : دارد
 • ارتباط بدون سیم (Screen Mirroring) : دارد
 • گیرنده DVBT2 : دارد
 • ضبط برنامه (PVR) : دارد
 • صدای فراگیر سوراند دارد
 • اشتراک گذاری موزیک با بلوتوث : دارد
 • اتصال به WIFI : دارد
 • پورت شبکه (LAN) : دارد
 • پورت شبکه (LAN) : دارد
 • درگاه HDMI : دارد
 • درگاه USB : دارد
 • توان خروجی صدا (وات) ۳۰
 • پشتیبانی از دستیار صوتی : دارد
 • شرایط فروش دی ماه ۱۴۰۲
 • تخفیف خرید نقدی : ۶% دارد
 • چکی یک ماهه : ۳۷.۸۴۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی شش ماهه : ۴۰.۳۴۰.۰۰۰ تومان - ۲۰% پیش پرداخت
 • چکی دوازده ماهه : ۴۲.۸۴۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی هجده ماهه : ۴۵.۳۴۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۲ ماهه : دارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۸ ماهه : دارد
 • طرح اعتباری لند تک : ۳۷.۸۴۰.۰۰۰

تلویزیون دوو

مدل : Elegant

هوشمند
تومان نقدی : ۴۱.۹۸۰.۰۰۰
 • رنگ بندی : نوک مدادی
 • سایز : ۶۵ اینچ
 • عرض : ۱۴۴۸ میلی متر
 • ارتفاع : ۹۰۰ میلی متر
 • ضخامت : ۱۴.۶ میلی متر
 • سیستم عامل اندروید : دارد
 • سیستم عامل اندروید ۹
 • کیفیت تصویر Ultra HD (4K)
 • کنترل هوشمند ریموت کنترل بلوتوثی : دارد
 • حافظه داخلی ۱۶ گیگابایت
 • ظرفیت حافظه ۲ RAM گیگابایت
 • پنل ضد شوک IPS : دارد
 • ارتباط بدون سیم (Screen Mirroring) : دارد
 • گیرنده DVBT2 : دارد
 • ضبط برنامه (PVR) : دارد
 • صدای فراگیر سوراند دارد
 • اشتراک گذاری موزیک با بلوتوث : دارد
 • اتصال به WIFI : دارد
 • پورت شبکه (LAN) : دارد
 • پورت شبکه (LAN) : دارد
 • درگاه HDMI : دارد
 • درگاه USB : دارد
 • توان خروجی صدا (وات) ۳۰
 • پشتیبانی از دستیار صوتی : دارد
 • شرایط فروش دی ماه ۱۴۰۲
 • تخفیف خرید نقدی : ۶% دارد
 • چکی یک ماهه : ۴۱.۹۸۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی شش ماهه : ۴۴.۷۵۰.۰۰۰ تومان - ۲۰% پیش پرداخت
 • چکی دوازده ماهه : ۴۷.۵۲۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی هجده ماهه : ۵۰.۳۰۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۲ ماهه : دارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۸ ماهه : دارد
 • طرح اعتباری لند تک : ۴۱.۹۸۰.۰۰۰

تلویزیون دوو

مدل : سری Z

هوشمند
تومان نقدی : ۲۷.۱۲۰.۰۰۰
 • رنگ بندی : نوک مدادی
 • سایز : ۵۵ اینچ
 • عرض : ۱۲۲۸ میلی متر
 • ارتفاع : ۷۱۱ میلی متر
 • ضخامت : ۸۳ میلی متر
 • سیستم عامل اندروید : دارد
 • سیستم عامل اندروید ۱۱
 • کیفیت تصویر Ultra HD (4K)
 • کنترل هوشمند ریموت کنترل بلوتوثی : دارد
 • حافظه داخلی ۱۶ گیگابایت
 • ظرفیت حافظه RAM 2 گیگابایت
 • پنل ضد شوک IPS : دارد
 • ارتباط بدون سیم (Screen Mirroring) : دارد
 • گیرنده DVBT2 : دارد
 • ضبط برنامه (PVR) : دارد
 • صدای فراگیر سوراند دارد
 • اشتراک گذاری موزیک با بلوتوث : دارد
 • اتصال به WIFI : دارد
 • پورت شبکه (LAN) : دارد
 • پورت شبکه (LAN) : دارد
 • درگاه HDMI : دارد
 • درگاه USB : دارد
 • توان خروجی صدا (وات) ۲۰
 • پشتیبانی از دستیار صوتی : دارد
 • شرایط فروش دی ماه ۱۴۰۲
 • تخفیف خرید نقدی : ۶% دارد
 • چکی یک ماهه : ۲۷.۱۲۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی شش ماهه : ۲۸.۹۰۰.۰۰۰ تومان - ۲۰% پیش پرداخت
 • چکی دوازده ماهه : ۳۰.۶۷۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی هجده ماهه : ۳۲.۴۹۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۲ ماهه : دارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۸ ماهه : دارد
 • طرح اعتباری لند تک : ۲۷.۱۲۰.۰۰۰

تلویزیون دوو

مدل : Soprano

هوشمند
تومان نقدی : ۳۷.۶۱۰.۰۰۰
 • رنگ بندی : آبی تیره
 • سایز : ۵۵ اینچ
 • عرض : ۱۲۲۶ میلی متر
 • ارتفاع : ۸۱۶ میلی متر
 • ضخامت : ۱۲ میلی متر
 • سیستم عامل اندروید : دارد
 • سیستم عامل اندروید ۸
 • کیفیت تصویر Ultra HD (4K)
 • کنترل هوشمند ریموت کنترل بلوتوثی : دارد
 • حافظه داخلی ۱۶ گیگابایت
 • ظرفیت حافظه RAM 3 گیگابایت
 • پنل ضد شوک IPS : دارد
 • ارتباط بدون سیم (Screen Mirroring) : دارد
 • گیرنده DVBT2 : دارد
 • ضبط برنامه (PVR) : دارد
 • صدای فراگیر سوراند دارد
 • اشتراک گذاری موزیک با بلوتوث : دارد
 • اتصال به WIFI : دارد
 • پورت شبکه (LAN) : دارد
 • پورت شبکه (LAN) : دارد
 • درگاه HDMI : دارد
 • درگاه USB : دارد
 • توان خروجی صدا (وات) ۲۴
 • پشتیبانی از دستیار صوتی : دارد
 • شرایط فروش دی ماه ۱۴۰۲
 • تخفیف خرید نقدی : ۶% دارد
 • چکی یک ماهه : ۳۷.۶۱۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی شش ماهه : ۴۰.۱۰۰.۰۰۰ تومان - ۲۰% پیش پرداخت
 • چکی دوازده ماهه : ۴۲.۵۷۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی هجده ماهه : ۴۵.۱۰۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۲ ماهه : دارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۸ ماهه : دارد
 • طرح اعتباری لند تک : ۳۷.۶۱۰.۰۰۰

تلویزیون دوو

مدل : Opera

هوشمند
تومان نقدی : ۴۹.۰۰۰.۰۰۰
 • رنگ بندی : خاکستری
 • سایز : ۵۵ اینچ
 • عرض : ۱۲۴۴ میلی متر
 • ارتفاع : ۸۱۹ میلی متر
 • ضخامت : ۳۳۰ میلی متر
 • سیستم عامل اندروید : دارد
 • سیستم عامل اندروید ۸
 • کیفیت تصویر OLED
 • کنترل هوشمند ریموت کنترل بلوتوثی : دارد
 • حافظه داخلی ۱۶ گیگابایت
 • ظرفیت حافظه RAM 3 گیگابایت
 • پنل ضد شوک IPS : دارد
 • ارتباط بدون سیم (Screen Mirroring) : دارد
 • گیرنده DVBT2 : دارد
 • ضبط برنامه (PVR) : دارد
 • صدای فراگیر سوراند دارد
 • اشتراک گذاری موزیک با بلوتوث : دارد
 • اتصال به WIFI : دارد
 • پورت شبکه (LAN) : دارد
 • پورت شبکه (LAN) : دارد
 • درگاه HDMI : دارد
 • درگاه USB : دارد
 • توان خروجی صدا (وات) ۳۰
 • پشتیبانی از دستیار صوتی : دارد
 • شرایط فروش دی ماه ۱۴۰۲
 • تخفیف خرید نقدی : ۶% دارد
 • چکی یک ماهه : ۴۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی شش ماهه : ۵۲.۲۳۰.۰۰۰ تومان - ۲۰% پیش پرداخت
 • چکی دوازده ماهه : ۵۵.۴۶۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی هجده ماهه : ۵۸.۷۰۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۲ ماهه : دارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۸ ماهه : دارد
 • طرح اعتباری لند تک : ۴۹.۰۰۰.۰۰۰

تلویزیون دوو

مدل : Elegant

هوشمند
تومان نقدی : ۳۱.۰۰۰.۰۰۰
 • رنگ بندی : نوک مدادی
 • سایز : ۵۵ اینچ
 • عرض : ۱۲۲۶ میلی متر
 • ارتفاع : ۷۷۷ میلی متر
 • ضخامت : ۱۰.۷ میلی متر
 • سیستم عامل اندروید : دارد
 • سیستم عامل اندروید ۹
 • کیفیت تصویر Ultra HD (4K)
 • کنترل هوشمند ریموت کنترل بلوتوثی : دارد
 • حافظه داخلی ۱۶ گیگابایت
 • ظرفیت حافظه ۲ RAM گیگابایت
 • پنل ضد شوک IPS : دارد
 • ارتباط بدون سیم (Screen Mirroring) : دارد
 • گیرنده DVBT2 : دارد
 • ضبط برنامه (PVR) : دارد
 • صدای فراگیر سوراند دارد
 • اشتراک گذاری موزیک با بلوتوث : دارد
 • اتصال به WIFI : دارد
 • پورت شبکه (LAN) : دارد
 • پورت شبکه (LAN) : دارد
 • درگاه HDMI : دارد
 • درگاه USB : دارد
 • توان خروجی صدا (وات) ۳۰
 • پشتیبانی از دستیار صوتی : دارد
 • شرایط فروش دی ماه ۱۴۰۲
 • تخفیف خرید نقدی : ۶% دارد
 • چکی یک ماهه : ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی شش ماهه : ۳۳.۱۰۰.۰۰۰ تومان - ۲۰% پیش پرداخت
 • چکی دوازده ماهه : ۳۵.۱۰۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی هجده ماهه : ۳۷.۱۳۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۲ ماهه : دارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۸ ماهه : دارد
 • طرح اعتباری لند تک : ۳۱.۰۰۰.۰۰۰

تلویزیون دوو

مدل : Infinity Plus

هوشمند
تومان نقدی : ۲۳.۰۰۰.۰۰۰
 • رنگ بندی : مشکی
 • سایز : ۵۵ اینچ
 • عرض : ۱۲۳۴ میلی متر
 • ارتفاع : ۷۷۱ میلی متر
 • ضخامت : ۲۲۱ میلی متر
 • سیستم عامل اندروید : دارد
 • سیستم عامل اندروید ۹
 • کیفیت تصویر Ultra HD (4K)
 • کنترل هوشمند ریموت کنترل بلوتوثی : دارد
 • حافظه داخلی ۸ گیگابایت
 • ظرفیت حافظه ۱.۵ RAM گیگابایت
 • پنل ضد شوک IPS : دارد
 • ارتباط بدون سیم (Screen Mirroring) : دارد
 • گیرنده DVBT2 : دارد
 • ضبط برنامه (PVR) : دارد
 • صدای فراگیر سوراند دارد
 • اشتراک گذاری موزیک با بلوتوث : دارد
 • اتصال به WIFI : دارد
 • پورت شبکه (LAN) : دارد
 • پورت شبکه (LAN) : دارد
 • درگاه HDMI : دارد
 • درگاه USB : دارد
 • توان خروجی صدا (وات) ۳۰
 • پشتیبانی از دستیار صوتی : دارد
 • شرایط فروش دی ماه ۱۴۰۲
 • تخفیف خرید نقدی : ۶% دارد
 • چکی یک ماهه : ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی شش ماهه : ۲۴.۵۲۰.۰۰۰ تومان - ۲۰% پیش پرداخت
 • چکی دوازده ماهه : ۲۶.۱۰۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی هجده ماهه : ۲۷.۵۶۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۲ ماهه : دارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۸ ماهه : دارد
 • طرح اعتباری لند تک : ۲۳.۰۰۰.۰۰۰

تلویزیون دوو

مدل : سری Z

هوشمند
تومان نقدی : ۱۹.۰۰۰.۰۰۰
 • رنگ بندی : نوک مدادی
 • سایز : ۵۰ اینچ
 • عرض : ۱۱۳ میلی متر
 • ارتفاع : ۶۵۳ میلی متر
 • ضخامت : ۸۰ میلی متر
 • سیستم عامل اندروید : دارد
 • سیستم عامل اندروید ۱۱
 • کیفیت تصویر Ultra HD (4K)
 • کنترل هوشمند ریموت کنترل بلوتوثی : دارد
 • حافظه داخلی ۱۶ گیگابایت
 • ظرفیت حافظه RAM 2 گیگابایت
 • پنل ضد شوک IPS : دارد
 • ارتباط بدون سیم (Screen Mirroring) : دارد
 • گیرنده DVBT2 : دارد
 • ضبط برنامه (PVR) : دارد
 • صدای فراگیر سوراند دارد
 • اشتراک گذاری موزیک با بلوتوث : دارد
 • اتصال به WIFI : دارد
 • پورت شبکه (LAN) : دارد
 • پورت شبکه (LAN) : دارد
 • درگاه HDMI : دارد
 • درگاه USB : دارد
 • توان خروجی صدا (وات) ۲۰
 • پشتیبانی از دستیار صوتی : دارد
 • شرایط فروش دی ماه ۱۴۰۲
 • تخفیف خرید نقدی : ۶% دارد
 • چکی یک ماهه : ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی شش ماهه : ۲۰.۲۵۰.۰۰۰ تومان - ۲۰% پیش پرداخت
 • چکی دوازده ماهه : ۲۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی هجده ماهه : ۲۲.۷۶۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۲ ماهه : دارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۸ ماهه : دارد
 • طرح اعتباری لند تک : ۱۹.۰۰۰.۰۰۰

تلویزیون دوو

مدل : سری Z

هوشمند
تومان نقدی : ۱۵.۱۲۰.۰۰۰
 • رنگ بندی : نوک مدادی
 • سایز : ۴۳ اینچ
 • عرض : ۹۶۰ میلی متر
 • ارتفاع : ۵۵۸ میلی متر
 • ضخامت : ۸۲ میلی متر
 • سیستم عامل اندروید : دارد
 • سیستم عامل اندروید ۱۱
 • کیفیت تصویر Ultra HD (4K)
 • کنترل هوشمند ریموت کنترل بلوتوثی : دارد
 • حافظه داخلی ۱۶ گیگابایت
 • ظرفیت حافظه RAM 2 گیگابایت
 • پنل ضد شوک IPS : دارد
 • ارتباط بدون سیم (Screen Mirroring) : دارد
 • گیرنده DVBT2 : دارد
 • ضبط برنامه (PVR) : دارد
 • صدای فراگیر سوراند دارد
 • اشتراک گذاری موزیک با بلوتوث : دارد
 • اتصال به WIFI : دارد
 • پورت شبکه (LAN) : دارد
 • پورت شبکه (LAN) : دارد
 • درگاه HDMI : دارد
 • درگاه USB : دارد
 • توان خروجی صدا (وات) ۲۰
 • پشتیبانی از دستیار صوتی : دارد
 • شرایط فروش دی ماه ۱۴۰۲
 • تخفیف خرید نقدی : ۶% دارد
 • چکی یک ماهه : ۱۵.۱۲۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی شش ماهه : ۱۶.۱۲۰.۰۰۰ تومان - ۲۰% پیش پرداخت
 • چکی دوازده ماهه : ۱۷.۱۲۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • چکی هجده ماهه : ۱۸.۱۲۰.۰۰۰ تومان - ۵۰% پیش پرداخت
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۲ ماهه : دارد
 • کارت اعتباری مهر ایران ۱۸ ماهه : دارد
 • طرح اعتباری لند تک : ۱۵.۱۲۰.۰۰۰