دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳

لیست قیمت ماشین ظرفشویی پاکشوما

در لیست قیمت زیر شما میتوانید قیمت تمامی ماشین ظرفشویی های پاکشوما را به صورت لحظه ای مشاهده نمایید.

کافیست از طریق قسمت جستجو در بالای جدول نام و یا کد مدل ماشین ظرفشویی پاکشوما را تایپ نمایید و قیمت برای شما نمایش داده خواهد شد.

یا میتوانید از طریق جستجو در صفحات آن را پیدا نمایید.

و یا از طریق فیلتر نمایش در بالای جدول اقدام به بررسی قیمت محصول مورد نطر نمایید.

قیمت ماشین ظرفشویی پاکشوما ۱۵ نفره

قیمت ماشین ظرفشویی پاکشوما ۱۴ نفره

قیمت ماشین ظرفشویی پاکشوما سه سبد

نام محصول
قیمت
امروز
ماشین ظرفشویی پاکشوما ۱۵ نفره مدل PDB-3512S
۳۲.۶۰۹.۰۰۰ تومان
دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳
ماشین ظرفشویی پاکشوما ۱۵ نفره مدل PDB-3512W
۳۲.۲۷۵.۰۰۰ تومان
دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳
ماشین ظرفشویی پاکشوما ۱۵ نفره مدل PDV-3513W
۳۲.۴۷۳.۰۰۰ تومان
دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳
ماشین ظرفشویی پاکشوما ۱۵ نفره مدل PDV-3513S
۳۲.۸۰۷.۰۰۰ تومان
دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳
ماشین ظرفشویی پاکشوما ۱۵ نفره مدل PDA-3511W
۲۸.۸۹۱.۰۰۰ تومان
دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳
ماشین ظرفشویی پاکشوما ۱۵ نفره مدل PDA-3511S
۲۹.۲۲۶.۰۰۰ تومان
دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳

ماشین ظرفشویی پاکشوما

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

ماشین ظرفشویی پاکشوما ۱۵ نفره مدل PDV-3513W

دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳
نقدی ۳۲.۲۷۵.۰۰۰ تومان
 • اعتباری : کالانو
 • ۲۴ ماهه : ۳۸.۹۶۸.۰۰۰ تومان
 • اعتباری رفاه - بتا
 • ۱۲ ماهه : ۴۳.۶۴۴.۰۰۰ تومان
 • ۱۸ ماهه : ۴۶.۳۷۲.۰۰۰ تومان
 • بانکی : مهر - رفاه - ملی
 • ۱۸ ماهه : ۴۲.۰۸۵.۰۰۰ تومان
 • رنگ بندی : سفید
 • ظرفیت : ۱۵ نفره
 • تعداد سبد : ۳ سبد شستشو
 • متوسط مصرف آب : ۱۲ لیتر
 • ارتفاع : ۸۵۰ میلی متر
 • عمق : ۶۰۰ میلی متر
 • عرض : ۶۰۰ میلی متر
 • مصرف انرژی : ++A
 • موتور : کم مصرف BLDC
 • نمایشگر لمسی LED : دارد
 • میزان صدا : ۴۹ db
 • برنامه : ۸ برنامه شستشو
 • شدید شویی
 • شستشو اقتصادی (ECO)
 • تاخیر در شستشو تا ۲۴ ساعت
 • شستشو نصف ظرفیت(HALF LOAD)
 • ضدعفونی در دمای ۷۰ درجه
 • ۳ جت آب افشان
 • نشانگر اتمام نمک
 • نشانگر اتمام مایع جلادهنده

ماشین ظرفشویی پاکشوما

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

ماشین ظرفشویی پاکشوما ۱۵ نفره مدل PDV-3513S

دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳
نقدی ۳۲.۸۰۷.۰۰۰ تومان
 • اعتباری : کالانو
 • ۲۴ ماهه : ۳۹.۳۷۰.۰۰۰ تومان
 • اعتباری رفاه - بتا
 • ۱۲ ماهه : ۴۴.۰۹۴.۰۰۰ تومان
 • ۱۸ ماهه : ۴۶.۸۵۰.۰۰۰ تومان
 • بانکی : مهر - رفاه - ملی
 • ۱۸ ماهه : ۴۲.۵۲۰.۰۰۰ تومان
 • رنگ بندی : سیلور
 • ظرفیت : ۱۵ نفره
 • تعداد سبد : ۳ سبد شستشو
 • متوسط مصرف آب : ۱۲ لیتر
 • ارتفاع : ۸۵۰ میلی متر
 • عمق : ۶۰۰ میلی متر
 • عرض : ۶۰۰ میلی متر
 • مصرف انرژی : ++A
 • موتور : کم مصرف BLDC
 • نمایشگر لمسی LED : دارد
 • میزان صدا : ۴۹ db
 • برنامه : ۸ برنامه شستشو
 • شدید شویی
 • شستشو اقتصادی (ECO)
 • تاخیر در شستشو تا ۲۴ ساعت
 • شستشو نصف ظرفیت(HALF LOAD)
 • ضدعفونی در دمای ۷۰ درجه
 • ۳ جت آب افشان
 • نشانگر اتمام نمک
 • نشانگر اتمام مایع جلادهنده

ماشین ظرفشویی پاکشوما

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

ماشین ظرفشویی پاکشوما ۱۵ نفره مدل PDB-3512W

دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳
نقدی ۳۲.۲۷۵.۰۰۰ تومان
 • اعتباری : کالانو
 • ۲۴ ماهه : ۳۸.۹۶۸.۰۰۰ تومان
 • اعتباری رفاه - بتا
 • ۱۲ ماهه : ۴۳.۶۴۴.۰۰۰ تومان
 • ۱۸ ماهه : ۴۶.۳۷۲.۰۰۰ تومان
 • بانکی : مهر - رفاه - ملی
 • ۱۸ ماهه : ۴۲.۰۸۵.۰۰۰ تومان
 • رنگ بندی : سفید
 • ظرفیت : ۱۵ نفره
 • تعداد سبد : ۳ سبد شستشو
 • متوسط مصرف آب : ۱۲ لیتر
 • ارتفاع : ۸۵۰ میلی متر
 • عمق : ۶۰۰ میلی متر
 • عرض : ۶۰۰ میلی متر
 • مصرف انرژی : ++A
 • موتور : کم مصرف BLDC
 • نمایشگر لمسی LED : دارد
 • میزان صدا : ۴۹ db
 • برنامه : ۷ برنامه شستشو
 • شدید شویی
 • شستشو اقتصادی (ECO)
 • تاخیر در شستشو تا ۲۴ ساعت
 • شستشو نصف ظرفیت(HALF LOAD)
 • ضدعفونی در دمای ۷۰ درجه
 • ۳ جت آب افشان
 • نشانگر اتمام نمک
 • نشانگر اتمام مایع جلادهنده

ماشین ظرفشویی پاکشوما

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

ماشین ظرفشویی پاکشوما ۱۵ نفره مدل PDB-3512S

دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳
نقدی ۳۲.۶۰۹.۰۰۰ تومان
 • اعتباری : کالانو
 • ۲۴ ماهه : ۳۹.۳۷۰.۰۰۰ تومان
 • اعتباری رفاه - بتا
 • ۱۲ ماهه : ۴۴.۰۹۴.۰۰۰ تومان
 • ۱۸ ماهه : ۴۶.۸۵۰.۰۰۰ تومان
 • بانکی : مهر - رفاه - ملی
 • ۱۸ ماهه : ۴۲.۵۲۰.۰۰۰ تومان
 • رنگ بندی : سیلور
 • ظرفیت : ۱۵ نفره
 • تعداد سبد : ۳ سبد شستشو
 • متوسط مصرف آب : ۱۲ لیتر
 • ارتفاع : ۸۵۰ میلی متر
 • عمق : ۶۰۰ میلی متر
 • عرض : ۶۰۰ میلی متر
 • مصرف انرژی : ++A
 • موتور : کم مصرف BLDC
 • نمایشگر لمسی LED : دارد
 • میزان صدا : ۴۹ db
 • برنامه : ۷ برنامه شستشو
 • شدید شویی
 • شستشو اقتصادی (ECO)
 • تاخیر در شستشو تا ۲۴ ساعت
 • شستشو نصف ظرفیت(HALF LOAD)
 • ضدعفونی در دمای ۷۰ درجه
 • ۳ جت آب افشان
 • نشانگر اتمام نمک
 • نشانگر اتمام مایع جلادهنده

ماشین ظرفشویی پاکشوما

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

ماشین ظرفشویی پاکشوما ۱۵ نفره مدل PDA-3511W

دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳
نقدی ۲۸.۸۹۱.۰۰۰ تومان
 • اعتباری : کالانو
 • ۲۴ ماهه : ۳۴.۶۷۰.۰۰۰ تومان
 • اعتباری رفاه - بتا
 • ۱۲ ماهه : ۳۸.۸۳۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۸ ماهه : ۴۱.۲۵۷.۰۰۰ تومان
 • بانکی : مهر - رفاه - ملی
 • ۱۸ ماهه : ۳۷.۴۴۴.۰۰۰ تومان
 • رنگ بندی : سفید
 • ظرفیت : ۱۵ نفره
 • تعداد سبد : ۳ سبد شستشو
 • متوسط مصرف آب : ۱۲ لیتر
 • ارتفاع : ۸۵۰ میلی متر
 • عمق : ۶۰۰ میلی متر
 • عرض : ۶۰۰ میلی متر
 • مصرف انرژی : ++A
 • موتور : کم مصرف BLDC
 • نمایشگر لمسی LED : ندارد
 • میزان صدا : ۴۹ db
 • برنامه : ۸ برنامه شستشو
 • شدید شویی
 • شستشو اقتصادی (ECO)
 • تاخیر در شستشو تا ۲۴ ساعت
 • شستشو نصف ظرفیت(HALF LOAD)
 • ضدعفونی در دمای ۷۰ درجه
 • ۳ جت آب افشان
 • نشانگر اتمام نمک

ماشین ظرفشویی پاکشوما

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

ماشین ظرفشویی پاکشوما ۱۵ نفره مدل PDA-3511S

دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳
نقدی ۲۹.۲۲۶.۰۰۰ تومان
 • اعتباری : کالانو
 • ۲۴ ماهه : ۳۵.۰۷۱.۰۰۰ تومان
 • اعتباری رفاه - بتا
 • ۱۲ ماهه : ۳۹.۲۸۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۸ ماهه : ۴۱.۷۳۴.۰۰۰ تومان
 • بانکی : مهر - رفاه - ملی
 • ۱۸ ماهه : ۳۷.۸۷۷.۰۰۰ تومان
 • رنگ بندی : سیلور
 • ظرفیت : ۱۵ نفره
 • تعداد سبد : ۳ سبد شستشو
 • متوسط مصرف آب : ۱۲ لیتر
 • ارتفاع : ۸۵۰ میلی متر
 • عمق : ۶۰۰ میلی متر
 • عرض : ۶۰۰ میلی متر
 • مصرف انرژی : ++A
 • موتور : کم مصرف BLDC
 • نمایشگر لمسی LED : ندارد
 • میزان صدا : ۴۹ db
 • برنامه : ۸ برنامه شستشو
 • شدید شویی
 • شستشو اقتصادی (ECO)
 • تاخیر در شستشو تا ۲۴ ساعت
 • شستشو نصف ظرفیت(HALF LOAD)
 • ضدعفونی در دمای ۷۰ درجه
 • ۳ جت آب افشان
 • نشانگر اتمام نمک