یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

لیست قیمت ماشین لباسشویی پاکشوما

در لیست قیمت زیر شما میتوانید قیمت تمامی ماشین لباسشویی های پاکشوما را به صورت لحظه ای مشاهده نمایید.

کافیست از طریق قسمت جستجو در بالای جدول نام و یا کد مدل ماشین لباسشویی پاکشوما را تایپ نمایید و قیمت برای شما نمایش داده خواهد شد.

یا میتوانید از طریق جستجو در صفحات آن را پیدا نمایید.

و یا از طریق فیلتر نمایش در بالای جدول اقدام به بررسی قیمت محصول مورد نطر نمایید.

قیمت ماشین لباسشویی پاکشوما K Series

قیمت ماشین لباسشویی پاکشوما U Series

قیمت ماشین لباسشویی پاکشوما L Series

قیمت ماشین لباسشویی پاکشوما ۹ کیلویی

قیمت ماشین لباسشویی پاکشوما ۸ کیلویی

قیمت ماشین لباسشویی پاکشوما ۷ کیلویی

قیمت ماشین لباسشویی پاکشوما ۶ کیلویی

قیمت ماشین لباسشویی پاکشوما موتور BLDC

نام محصول
قیمت
امروز
ماشین لباسشویی پاکشوما ۷ کیلویی مدل UWF-20700ST
۱۷.۶۸۵.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۷ کیلویی مدل UWF-20700WT
۱۷.۳۵۱.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۶ کیلویی مدل UWF-10600ST
۱۶.۷۵۸.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۶ کیلویی مدل UWF-10600WT
۱۶.۴۲۵.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۸ کیلویی مدل UWF-20800ST
۱۹.۳۶۸.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۸ کیلویی مدل UWF-20800WT
۱۹.۰۳۴.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۷ کیلویی مدل UWF-10700ST
۱۸.۴۷۸.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۷ کیلویی مدل UWF-10700WT
۱۸.۱۴۴.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۹ کیلویی مدل BWF-40113ST
۲۴.۵۰۷.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۹ کیلویی مدل BWF-40113WT
۲۴.۱۷۳.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۹ کیلویی مدل BWF-40103WT
۲۴.۱۷۳.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۹ کیلویی مدل BWF-40103ST
۲۴.۵۰۷.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۹ کیلویی مدل BWF-40903ST
۲۴.۵۰۷.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۹ کیلویی مدل BWF-40903WT
۲۴.۱۷۳.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۹ کیلویی مدل BWF-40928ST
۲۴.۷۷۳.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۹ کیلویی مدل BWF-40928WT
۲۴.۴۳۹.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۷ کیلویی مدل BWF-40708ST
۲۲.۷۴۴.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۷ کیلویی مدل BWF-40708WT
۲۲.۴۱۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۸ کیلویی مدل BWF-40808ST
۲۴.۳۷۷.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۸ کیلویی مدل BWF-40808WT
۲۴.۰۴۲.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۹ کیلویی مدل BWF-40916ST
۲۴.۵۰۷.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۹ کیلویی مدل BWF-40916WT
۲۴.۱۷۳.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۹ کیلویی مدل BWF-40906ST
۲۴.۵۰۷.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۹ کیلویی مدل BWF-40906WT
۲۴.۱۷۳.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۹ کیلویی مدل BWF-40913ST
۲۴.۲۶۵.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۹ کیلویی مدل BWF-40913WT
۲۴.۱۷۳.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۸ کیلویی مدل BWF-40803ST
۲۴.۲۹۶.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۸ کیلویی مدل BWF-40803WT
۲۳.۹۶۳.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی دوقلو پاکشوما ۶.۲ کیلویی مدل TLF-6251W
۸.۹۱۸.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی دوقلو پاکشوما ۹.۶ کیلویی مدل PTN-9624BJ
۵.۶۶۹.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی دوقلو پاکشوما ۹.۶ کیلویی مدل PTN-9614AJ
۶.۱۰۵.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی دوقلو پاکشوما ۹.۶ کیلویی مدل PTN-9604AJ
۵.۶۴۳.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی دوقلو پاکشوما ۱۵.۵ کیلویی مدل PGF-1534A
۷.۸۷۶.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی دوقلو پاکشوما ۱۵.۵ کیلویی مدل PTK-1534BJ
۶.۴۴۴.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی دوقلو پاکشوما ۱۵.۵ کیلویی مدل PTF-1514TJ
۶.۹۳۹.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی دوقلو پاکشوما ۱۵.۵ کیلویی مدل PTK-1514TJ
۶.۹۳۹.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی دوقلو پاکشوما ۱۵.۵ کیلویی مدل PTF-1504AJ
۶.۵۱۵.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی دوقلو پاکشوما ۱۵.۵ کیلویی مدل PTK-1504AJ
۶.۵۱۵.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی دوقلو پاکشوما ۲۱ کیلویی مدل PTF-2104AJ
۹.۷۲۱.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی دوقلو پاکشوما ۱۵.۵ کیلویی مدل PTF-1524BJ
۶.۴۴۴.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی دوقلو پاکشوما ۹.۶ کیلویی مدل PTD-9603AJ
۵.۶۰۴.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی دوقلو پاکشوما ۹.۶ کیلویی مدل PGN-9684A
۵.۸۹۲.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی دوقلو پاکشوما ۹.۶ کیلویی مدل PGN-9674A
۵.۸۹۲.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی دوقلو پاکشوما ۹.۶ کیلویی مدل PGN-9664A
۵.۸۹۲.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی دوقلو پاکشوما ۹.۶ کیلویی مدل PGN-9654A
۵.۸۹۲.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی دوقلو پاکشوما ۹.۶ کیلویی مدل PGN-9644A
۵.۸۹۲.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی دوقلو پاکشوما ۲۱ کیلویی مدل PGF-2124A
۱۰.۱۳۱.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی دوقلو پاکشوما ۲۱ کیلویی مدل PGF-2114A
۱۰.۱۳۱.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی دوقلو پاکشوما ۱۵.۵ کیلویی مدل PGF-1574A
۷.۸۷۶.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی دوقلو پاکشوما ۱۵.۵ کیلویی مدل PGF-1564A
۶.۸۴۹.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی دوقلو پاکشوما ۱۵.۵ کیلویی مدل PGF-1554A
۷.۸۷۶.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی دوقلو پاکشوما ۱۵.۵ کیلویی مدل PGF-1544A
۶.۸۴۹.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی دوقلو پاکشوما ۸.۵ کیلویی مدل PAT-8504AJ
۵.۴۴۶.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی دوقلو پاکشوما ۷ کیلویی مدل PAT-7004AJ
۵.۲۱۲.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی دوقلو پاکشوما ۸.۵ کیلویی مدل PWT-8573AJ
۵.۴۴۶.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۹ کیلویی مدل BWF-41901ST
۲۴.۲۸۶.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۹ کیلویی مدل BWF-41901WT
۲۳.۹۰۹.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۸ کیلویی مدل BWF-41801ST
۲۲.۵۱۵.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۸ کیلویی مدل BWF-41801WT
۲۲.۱۳۸.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۹ کیلویی مدل BWF-41912ST
۲۴.۴۲۰.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۹ کیلویی مدل BWF-41912WT
۲۴.۰۴۲.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۸ کیلویی مدل BWF-41812ST
۲۲.۷۶۷.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۸ کیلویی مدل BWF-41812WT
۲۲.۳۸۹.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۹ کیلویی مدل BWF-41917ST
۲۹.۳۸۶.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۹ کیلویی مدل BWF-41917WT
۲۸.۹۳۱.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۸ کیلویی مدل BWF-41817ST
۲۲.۷۶۷.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۸ کیلویی مدل BWF-41817WT
۲۲.۳۸۹.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۹ کیلویی مدل BWF-41911ST
۲۴.۵۵۱.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۹ کیلویی مدل BWF-41911WT
۲۴.۱۷۳.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۸ کیلویی مدل BWF-41811ST
۲۲.۵۱۵.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
ماشین لباسشویی پاکشوما ۸ کیلویی مدل BWF-41811WT
۲۲.۱۳۸.۰۰۰ تومان
یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳

لباسشویی پاکشوما

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

قیمت + مشخصات

یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
نقدی ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • بازنشستگی رفاه - بتا
 • ۱۲ ماهه : ۲۶.۶۵۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۸ ماهه : ۲۸.۵۹۰.۰۰۰ تومان
 • چکی
 • ۱۲ ماهه : ۲۶.۶۵۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۸ ماهه : ۲۸.۵۹۰.۰۰۰ تومان
 • بانکی : اتما/سینا/رفاه/ملی/آینده
 • ۱۸ ماهه : ۲۸.۵۹۰.۰۰۰ تومان
 • رنگ بندی : سیلور - سفید
 • ظرفیت : ۸ کیلوگرمی
 • ارتفاع : ۸۵۰ میلی متر
 • عمق : ۵۴۰ میلی متر
 • عرض : ۶۰۰ میلی متر
 • مصرف انرژی : ++A
 • موتور : کم مصرف اینورتر BLDC
 • دور موتور : ۱۴۰۰ دور بر دقیقه
 • نمایشگر لمسی LED
 • قابلیت اضافه کردن لباس : دارد

لباسشویی پاکشوما

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مدل : BWF40808

یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تومان ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • بازنشستگی رفاه - بتا
 • ۱۲ ماهه : ۲۶.۵۵۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۸ ماهه : ۲۸.۴۸۰.۰۰۰ تومان
 • چکی
 • ۱۲ ماهه : ۲۶.۵۵۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۸ ماهه : ۲۸.۴۸۰.۰۰۰ تومان
 • بانکی : اتما/سینا/رفاه/ملی/آینده
 • ۱۸ ماهه : ۲۸.۴۸۰.۰۰۰ تومان
 • رنگ بندی : سیلور - سفید
 • ظرفیت : ۸ کیلوگرمی
 • ارتفاع : ۸۵۰ میلی متر
 • عمق : ۵۴۰ میلی متر
 • عرض : ۶۰۰ میلی متر
 • مصرف انرژی : ++A
 • موتور : کم مصرف اینورتر BLDC
 • دور موتور : ۱۴۰۰ دور بر دقیقه
 • نمایشگر لمسی LED
 • قابلیت اضافه کردن لباس : دارد

لباسشویی پاکشوما

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مدل : BWF40902

یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
نقدی ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • بازنشستگی رفاه - بتا
 • ۱۲ ماهه : ۲۵.۵۵۰۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۸ ماهه : ۲۷.۳۴۰.۰۰۰ تومان
 • چکی
 • ۱۲ ماهه : ۲۵.۵۵۰۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۸ ماهه : ۲۷.۳۴۰.۰۰۰ تومان
 • بانکی : اتما/سینا/رفاه/ملی/آینده
 • ۱۸ ماهه : ۲۷.۳۴۰.۰۰۰ تومان
 • رنگ بندی : سیلور - سفید
 • ظرفیت : ۹ کیلوگرمی
 • ارتفاع : ۸۵۰ میلی متر
 • عمق : ۶۰۰ میلی متر
 • عرض : ۶۰۰ میلی متر
 • مصرف انرژی : ++A
 • موتور : کم مصرف اینورتر BLDC
 • دور موتور : ۱۴۰۰ دور بر دقیقه
 • نمایشگر لمسی LED
 • قابلیت اضافه کردن لباس : دارد

لباسشویی پاکشوما

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مدل : BWF40103

یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
تومان نقدی : ۲۴.۲۶۵.۰۰۰
 • بازنشستگی رفاه - بتا
 • ۱۲ ماهه : ۲۶.۶۷۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۸ ماهه : ۲۸.۶۴۰.۰۰۰ تومان
 • چکی
 • ۱۲ ماهه : ۲۸.۶۴۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۸ ماهه : ۲۸.۶۴۰.۰۰۰ تومان
 • بانکی : اتما/سینا/رفاه/ملی/آینده
 • ۱۸ ماهه : ۲۸.۶۴۰.۰۰۰ تومان
 • رنگ بندی : سیلور - سفید
 • ظرفیت : ۹ کیلوگرمی
 • ارتفاع : ۸۵۰ میلی متر
 • عمق : ۶۰۰ میلی متر
 • عرض : ۶۰۰ میلی متر
 • مصرف انرژی : ++A
 • موتور : کم مصرف اینورتر BLDC
 • دور موتور : ۱۴۰۰ دور بر دقیقه
 • نمایشگر لمسی LED
 • قابلیت اضافه کردن لباس : دارد